Betsy Davis Photography | 2015_10_26 Whitsitt Senior